Informace k využití změny poskytovatele podle § 34a zákona 127/2005 Sb.

Informace pro zákazníky

Zákazník, který chce přejít k poskytovateli Web4Soft Internet s.r.o. (přejímající) s využitím ustanovení § 34a zákona 127/2005 Sb.:

 1. Objedná žádané služby u Web4Soft Internet s.r.o.
 2. Uvede informace, které se týkají smlouvy u opouštěného poskytovatele, v rozsahu nejméně:
  1. své identifikační údaje
  2. identifikační údaje opouštěného poskytovatele služby přístupu k internetu
  3. identifikaci služeb, které mají být předmětem změny poskytovatele služby přístupu k internetu
  4. den, ve kterém má změna poskytovatele služby přístupu k internetu proběhnout
  5. ověřovací kód pro změnu poskytovatele služby přístupu k internetu vydané opouštěným poskytovatelem služby přístupu k internetu
 3. Podepíše smlouvu s Web4Soft Internet s.r.o. o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.
 4. V případě, že bude potřeba poskytnout další informace, zejména v případě, že zákazník u opouštěného poskytovatele využívá služby v rámci balíčku, poskytne zákazník nezbytnou součinnost.

Web4Soft Internet s.r.o. jako přejímající poskytovatel komunikuje s opouštěným poskytovatelem podle ustanovení § 34a zákona 127/2005 Sb. a příslušné vyhlášky Českého telekomunikačního úřadu.

Paušální náhrady pro zákazníka při porušení povinností na straně opouštěného/přejímajícího poskytovatele

Informace pro přejímající poskytovatele

Web4Soft Internet s.r.o jako opouštěný poskytovatel určuje způsob komunikace pro přejímající poskytovatele formou e-mailových objednávek, poslaných na adresu podpora@websoft.cz